Prosjektet

Vi kjører prosjektet etter Lean Startup-prinsipper. Den første prototypen er utført og testet. Vi jobber nå med en MVP som vi skal testes så fort den blir klar.

Prosjektplan

Nedenfor finner du en foreløpige tidplanen for prosjektet for å lansere elbåten Freepower® Solar Boat til markedet. Merk at endringer kan skje.

 

Brukersentrert design

Utviklingen av den elektriske båten Freepower Solar Boat kjøres etter Lean Startup prinsipper. Kort sagt betyr det at vi bygger en prototype, tester den med faktiske brukere og lærer av deres tilbakemeldinger og deres opplevelser av båten på hva som fungerer, hva som bør endres og innspill til nye funksjoner.

 

Resultatet blir en båt som er nyttig for brukeren og som klarer å løse deres utfordringer når de er til sjøs - enten det er til fritidsbruk eller til næringsvirksomhet.

Bilder, videoer og skisser

Et utvalg av bilder, videoer og skisser fra arbeidet med MVP og MVP2 av elbåten Freepower Solar Boat.

Martin sammen med Annelie Pompe som testkjører elbåten Freepower® prototype utenfor fyret Stora Oset, Öckerö, Sverige. Fotograf: Paul Hultsbo

Davids bacheloroppgave

I løpet av fire måneder i 2019 gjennomførte studenten David Ahlbäck, som studerer energiteknikk ved Högskolan I Halmstad, sin bacheloroppgave om elbåten Freepower® med den svenske tittelen “Konceptanalys och driftfallsoptimering av Freepower solar boat”. 

 

Hans hovedfokus var teknisk optimalisering og brukervennlighet sett fra sluttbrukerperspektiv. Metoden som ble brukt var å forsøke og utrede hvordan maksimere utnyttelsesgraden med hensyn til batteriets ladenivå sett over hele året samtidig som man maksimerer rekkevidde og hastighet.

 

Interessert i resultatet? Den fullstendige rapporten kan lastes ned via lenken nedenfor.

Martin sammen med David Ahlbäck som gjorde sin bacheloroppgave om driftfallsoptimering av elbåten Freepower®  i det nordiske marine miljø.