Ekonomisk gunstig

Det er øknonomisk gunstig å både bruke og eie en Freepower. Att producera egen energi från soltaket innebär inte bara att det är gratis att köra Freepower. Det betyder samtidigt att behovet av batterikapacitet minskar som i sin tur ger lägre vikt och mindre kostnad. Lägre vikt betyder lägre energiförbruk som ger längre räckvidd. Allt detta resulterar i billigare inköpspris.