Hållbar design

För att nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalet så får var och en av oss stå för max 1 ton människoskapt CO2/år i 2030 och gå netto noll före 2050. Bjurtech har som mål att Freepower ska vara klimatneutral från fabrik och genom hela livscykeln till återvinning av material i slutet av livscykeln. Vi kallar det hållbar design! 

Designskisser & animasjon av den elektriske båten Freepower® Solar Boat, MVP. Design av Pivot Industridesign

Ocean Water

Hållbar ingeniör & produkt design

Från första penseldraget är Freepower designad för minskad klimatpåverkan. Den grundläggande filosofin är att designa båten för lång livslängd och vara multifunktionell. Det maximerar tiden till återvinning samt minskar behov av fler båttyper marknaden. 

 
Tåke og natur

Hållbar produktion

Lokalproduktion

För att minska CO2-utsläpp från transporter väljer vi att producera och montera Freepower lokalt i Norge. Det är logis(tis)kt med tanke på att aluminiumet, drivlinan, bottenfärg och mjukvaran utvecklas och produceras lokalt i Norge. Till och med vrakplast är en lokal naturresurs. Strömmen produceras lokalt i båten som annars skulle behövts distribueras via ladd-infrastruktur. 

Undervann

Hållbart underhåll

Den elektriska drivlinan och de tuffa materialen i Freepower kräver minimalt med underhåll som gör det enkelt att äga båt. Det är inte bara naturen som gillar det. 

skog

Hållbar livscykel

Vi har noggrant valt material. Materialen som används i Freepower måste både tåla en tuff maritim miljö under många år och samtidigt skapa minst möjligt CO2-avtryck. Inte bara under materialens egen livslängd i Freepower utan också under kommande liv och deras värdekedjor. 

Read more about Freepower's material life cycle:

DJI_0011-2.jpg

Hållbart båtliv

Om vi vill fortsätta att vistas i naturen i framtiden så måste vi anpassa tekniken till naturens villkor och dess fysiska lagar. Genom hållbar design eliminerar Freepower klimatavtryck, ljudföroreningar, svallvågor och emissioner. Vi blir ett med naturen. 

 

Det kallar vi Hållbart båtliv!